Blog detail

Maatschappelijke Opvang Atlantisplein

Veel belangstellenden bezochten zaterdag 2 juni Wooncentrum Atlantisplein tijdens de open dag. Onder hen buurtbewoners, familieleden van bewoners, medewerkers van andere locaties van de Volksbond en samenwerkingspartners.

Ze namen deel aan de rondleidingen en genoten op het zonnige terras van de lekkere hapjes en drankjes.

Met de verhuizing naar deze mooie woonlocatie, voert deze woonlocatie een nieuwe werkwijze in. Naast cliëntenparticipatie zijn kleinschalig wonen, het 2-fasesysteem en dagprogramma daarin kernelementen.

Maatschappelijke Opvang Atlantisplein (MO ATP) is een tijdelijke woonvoorziening voor 30 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en de 23 jaar. In dit veilige huis met rust en duidelijkheid krijgen de jongeren meer greep op hun leven en werken ze aan hun toekomst. Ze vergroten stap voor stap hun zelfredzaamheid en stromen door naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm.

zie ook link http://www.volksbond.nl/website/index.php?id=460

Inloggen