Aankomende Activiteit

Keti Koti Festival

Oosterpark
Het NiNsee streeft naar de realisatie van een genuanceerd en realistisch beeld van het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis. Vanuit diverse invalshoeken zal het slavernijverleden worden belicht teneinde dat verleden en die erfenis onder ogen te zien, te gedenken, herdenken en verwerken.
Dit uit zich o.a. in onderzoek en activiteiten op een viertal domeinen:
 
Het Educatief domein
De hoofdfunctie van dit domein is om elke Nederlander, zowel scholieren als volwassenen, te informeren over het Nederlandse slavernijverleden en aan te geven welke gevolgen die historische episode voor de hedendaagse samenleving heeft.
 
Het Museale domein
De hoofdfunctie van dit domein is het op beperkte schaal fysiek en virtueel zichtbaar maken van het slavernijverleden en zijn erfenis aan bezoekers van het instituut. 
 
Het Onderzoeksdomein
Vanuit een meervoudig perspectief wordt onderzoek gedaan naar het Nederlandse slavernijverleden.
 
Het Documentatiedomein
Het ter beschikking stellen en toegankelijk maken van informatie en kennis ten behoeve van een ieder die belangstelling voor het slavernijverleden heeft.

Inloggen