Aankomende Activiteit

(GINDS) opening Batterij en bunkers Geniedijk

Rijnlanderweg 878

Voortgang Geniepark

Creatieve Broedplaats GINDS

Een volgende stap voor het Geniepark: er komt een creatieve broedplaats. Stadsherstel Amsterdam herstelt de Batterij aan de Sloterweg (kruising Rijnlanderweg), bunkers en kazematten van de Stelling van Amsterdam op de Geniedijk. Naar verwachting is dit werk in juni 2018 afgerond en worden de stellingonderdelen daarna verhuurd. Op deze plek wordt een creatieve broedplaats met ateliers voor kunstenaars gecreëerd. De naam voor deze inspirerende en creatieve werk- en ontmoetingsplek voor kunstenaars, publiek en bedrijfsleven is GinDS, ofwel Geniedijk in De Stelling. GinDS ambieert om de militaire geschiedenis en het omliggende landschap te combineren met de creativiteit van kunstenaars. Dit leidt tot resultaten die door passerend en uitgenodigd publiek ervaren kunnen worden met culturele evenementen en projecten voor een breed publiek.

In vier munitiebunkers komen acht ateliers en studio’s met grote buitenruimtes. De andere vier munitiebunkers, dichter bij de A4 worden muziekopslagbunkers. In een oude batterij op de Geniedijk wordt twee keer per jaar een tijdelijk atelier ingericht voor een ‘kunstenaar in residence’ waar passanten kunnen kijken. Een omgeving met rondlopende schapen, groen, de snelweg op de achtergrond en overvliegende vliegtuigen. Een wisselend en inspirerend landschap. In de Batterij aan de Sloterweg komt ook werkruimte voor een kunstenaar. De achterzijde wordt aan een commerciële partij verhuurd. Bijvoorbeeld voor een escape room.

Een bijzondere munitiebunker uit de Koude Oorlog. Foto: Aart-Jan Van Mossel

Bijzondere bunkers uit de Koude Oorlog

In de jaren vijftig zijn bij de Rijnlanderweg acht gemetselde munitiedepots gebouwd. De munitiedepots zijn te vinden tussen twee betonnen kazematten met vier open bommenplatforms en twee betonnen wanden van elk 40 meter lang. Het vliegveld Schiphol had van 1949 tot 1960 ook een militaire functie als zogenoemde ‘redeployment base’. In tijd van oorlog zou de luchtmacht ook Schiphol gaan gebruiken. Daarvoor moest opslag voor de zeven eerste oorlogsdagen, boordmunitie en bommen, worden aangelegd. Schiphol zou als het nodig was, de basis worden van het 323-squadron van Vliegbasis Leeuwarden, destijds uitgerust met Glosjer straaljagers. Het munitiedepot is nagenoeg nog geheel volgens de originele tekeningen bewaard gebleven.

Geen soortgelijk erfgoed bekend

Dit stukje Haarlemmermeer is daarom een bijzonder historisch stukje. Het munitiedepot dat is gebouwd uit angst voor een Derde Wereldoorlog, met twee kazematten uit de opmaat naar de Tweede Wereldoorlog ertussen, staat in een Geniedijk met batterij die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd bemand. In Nederland is geen soortgelijk magazijncomplex in Nederland bekend. Waardoor het dus een zeldzaam complex betreft uit de vroege periode van de Koude Oorlog in een Werelderfgoed Monument. Dat is nog unieker.

Stadsherstel Amsterdam is eigenaar van GinDS. Ze werkt aan deze ontwikkeling met (financiële) ondersteuning van gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland en het broedplaatsenfonds van gemeente Amsterdam.

Bekijk hier het Visiedocument voor GinDS (pdf, 2,31 MB).

Aanleg fruitbomenweide

Ten noorden van de Geniedijk, tussen de Rijnlanderweg en de A4, komt een fruitbomenweide met zo’n 250 fruitbomen. Deze bomen, waaronder meikers, sierkers en walnootbomen, zijn in november 2015 feestelijk geplant. Het nieuwsbericht en de uitnodiging van die bijeenkomst vindt u hier.

Foto’s van de fruitbomenweide.


Uitvoering in 2015

In 2015 is er veel gebeurd. Een deel van de populieren aan de Geniedijk is vervangen door iepen, de fruitbomenweide tussen de Rijnlanderweg en de A4 is aangeplant, de Geniedijk en de batterij zijn gerestaureerd, het fietspad is hersteld en de kruisingen van het fietspad met doorgaande wegen zijn veiliger gemaakt. Dat is nog maar het begin. Het gaat nu om het deel dat eigendom is van de gemeente. Uiteindelijk wordt het park in totaal 125 hectare groot. Naar verwachting is het Geniepark rond 2030 helemaal klaar. 

Lees het online artikel in InforMeer 22 januari 2015 (pdf, 970,41 KB).

Bekijk ook de video voor meer informatie over de aanleg van het park.

overzicht geniepark 2015
Overzichtskaart van zoals het Geniepark er na voltooiing in 2030 uit ziet.

Populieren worden iepen

Langs de hele Geniedijk, dus ook bij het Geniepark, vervangt de gemeente de populieren door iepen. Het vervangen van de bomen is nodig voor de veiligheid. De populieren zijn oud en de kans op afbrekende takken wordt steeds groter. De bomen aan de noordkant van het fietspad zijn in het park het eerst vervangen. Daar zijn iepen voor in de plaats geplant. Over een jaar of vijf worden ook de populieren aan de zuidkant van het fietspad vervangen.

Vleermuizen

Door de aanwezige vleermuizen op de Geniedijk vervangt de gemeente de populieren in het Geniepark (op de Geniedijk) tot 2022 in fasen. Zo zijn er altijd voldoende grote bomen voor de vleermuis om te rusten. Iepen gaan langer mee dan populieren en bieden goede bescherming aan vleermuizen. Als de laatste populieren gekapt worden, zijn de nieuw geplante iepen al groter en vinden de vleermuizen daar onderdak. De vleermuizen zijn vanaf ongeveer half februari actief. Daarom mogen de populieren alleen tot half februari gerooid worden. In de rij populieren aan de zuidkant, die nog vijf jaar blijft staan, worden nestkasten voor vleermuizen opgehangen om te schuilen. 

Restauratie

De Geniedijk was een beetje ‘ingezakt’, maar ziet er nu weer zo uit als in 1937. Bovendien zijn delen van de Stelling van Amsterdam gerestaureerd en is er nieuw leven in geblazen:

  • de Batterij aan de Sloterweg (een bunker waar kanonnen konden staan; vroeger heette dit Rijnlanderweg Sloterweg)
  • acht munitiebunkers
  • twee kazematten (bunkers).

​Na de restauratie krijgen deze onderdelen een recreatieve functie. Er kunnen broedplaatsen voor kunstenaars komen en mogelijk horeca. Hiervoor werkt de gemeente samen met Stadsherstel Amsterdam.

Fietspad

Nadat de iepen door populieren zijn vervangen, is er aan het fietspad gewerkt. Het fietspad op de dijk was namelijk beschadigd door de wortels van de populieren en is hersteld. Er is dynamische verlichting: het licht gaat vanzelf aan als er in het donker iemand voorbij loopt of fietst.

Kruisingen

De kruispunten Rijnlanderweg en de Aalsmeerderweg, die de Geniedijk snijden, zijn verkeersveilig gemaakt. Auto’s mogen hier niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur.


Samenwerking en subsidie

De gemeente werkt samen met bedrijven in het gebied aan het Geniepark. Financiering komt onder andere van de provincie Noord-Holland en de vervoerregio Amsterdam.

kaart overzicht geniepark

Het definitief ontwerp voor het gemeentelijk deel van het Geniepark is eind 2012 gepresenteerd in dorpshuis De Reede in Rijsenhout. Naast het gemeentelijke deel van het Geniepark, worden er later nog twee delen ontwikkeld binnen de projecten Schiphol Trade Park en PrimA4a. Het definitief ontwerp gaat om het gedeelte van het Geniepark waar de gemeente over kan beschikken; de Geniedijk tussen het Voor- en Achterkanaal en de toekomstige bomenweide bij de kantoren van Beukenhorst (tussen de Rijnlanderweg en de A4). Ook de toekomstige bomenweide in het Schiphol Logistics Park (tussen de A4 en de Aalsmeerderweg) en de bomenweide tussen de Aalsmeerderweg en de Ringvaart zijn opgenomen in het definitief ontwerp. Deze bomenweides worden nog niet met het eerste deel van het park aangelegd, omdat de gemeente deze grond niet in eigendom heeft. Het definitief ontwerp beslaat ongeveer de helft van het totale toekomstige park. Het definitief ontwerp is vertaald in het technisch ontwerp.

Bekijk voor meer informatie de pagina Meer weten?

Inloggen